Audit a účetnictví

ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

Český účetní standard č. 002 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatnitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., stanovuje postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu…
Účty a zásady účtování na účtech

Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 001 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., a který stanovuje základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při…
Máte zveřejněnou účetní závěrku?

Máte zveřejněnou účetní závěrku?

V současné době je nespočet firem, které se zabývají otázkou, zda a jakým způsobem zveřejnit účetní závěrku společnosti. Cílem tohoto článku je podat bližší informace k tomuto tématu. Na začátku bude uvedena informace k samotné účetní závěrce, dále…
IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – I. část

IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – I. část

V první části tohoto článku se zaměříme na vykazování rezerv v pojetí mezinárodních účetních standardů, v pokračování se budeme věnovat podmíněným aktivům a závazkům. Abychom se k problematice přiblížili, shrneme si nejprve rezervy tak, jak jsou…
IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran

IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran

Po letní odmlce se opět vracíme k našemu seriálu o mezinárodních účetních standardech. Pro dnešní pokračování jsme vybrali standard IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran. Spřízněná strana Spřízněnou stranou je pro účetní jednotku vždy mateřská,…
Novinky v účetnictví v roce 2012

Novinky v účetnictví v roce 2012

V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s novinkami v účetnictví, které začaly platit v průběhu roku 2012 a od roku 2013. O novele, jejíž účinnost nastane od 1.1. 2013, která se týká oprav chyb minulých let, jsme Vás již informovali ve FM č. 7.…
Zásoby – IAS 2

Zásoby – IAS 2

Mezinárodní účetní standard IAS 2 rozumí zásobami aktiva držená za účelem prodeje v běžném podnikání, aktiva v procesu výroby, nebo materiál či obdobné dodávky, které se spotřebují ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb. Oceňování Zásoby…
Plánované změny v oblasti auditu

Plánované změny v oblasti auditu

Evropská komise pracuje již od roku 2006 na nové legislativní úpravě auditu. Na konci roku 2011 byl vydán návrh směrnice, který prezentuje plánované změny. V článku se zaměříme na nejvýznamnější změny, které v případě schválení směrnice nastanou.…