Audit a účetnictví

Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

  K čemu vlastně slouží konsolidovaná účetní závěrka? Čím se odlišuje od standardní? Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pohled na skupinu podniků, jako by byly jednou účetní jednotkou. Taková informace může být zajímavá i pro vlastníky –…
Konsolidace – Jak na to

Konsolidace – Jak na to

Konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje finanční situaci skupiny podniků jako jednoho celku. Více se můžete dočíst v rozhovoru s Alicí Šrámkovou. Uživatel účetní závěrky tak dostává daleko kvalitnější informace pro rozhodování o skupině podniků, než…
Úvodník: Konsolidace a konsolidovaná účetní závěrka

Úvodník: Konsolidace a konsolidovaná účetní závěrka

  Při slově „konsolidace“ se řadě finančních ředitelů orosí čelo. Zejména bez předchozích zkušeností pro ně představuje její příprava a sestavení výzvu, k jejíž realizaci jsou v řadě případů spíše „donuceni“ vnějšími okolnostmi, než, že by ji…
Rozhovor s Ing. Jiřím Pelákem, PhD.

Rozhovor s Ing. Jiřím Pelákem, PhD.

Jiří působí na katedře finančního účetnictví VŠE v Praze. Koncem roku 2016 byl zvolen viceprezidentem Komory auditorů ČR.Je předsedou redakční rady časopisu Auditor. Může společnost zvolit vlastního auditora? Kdo zvolí auditora? Ano, každá…
Audit a práce auditora

Audit a práce auditora

Rád bych začal u sebe na poli pěstovat brambory. A to ve velkém! Je to pro mě nové, když už do toho půjdu, rád bych věděl, zdali se jim bude taky dařit. Podívám se k sousedovi, zda je náhodou také nepěstuje, ale nevidím je u něj. Jdu se ho tedy…
Kvalitní vnitřní kontrolní systém, kvalitní spaní

Kvalitní vnitřní kontrolní systém, kvalitní spaní

Přirozenou povahou každého vedení podniku je vytvořit takový nástroj řízení, který by co nejvíce zamezil vzniku neočekávaných ztrát, ať již vlivem opomenutí nebo hůře, přímo vlivem podvodu. Vedení podniku v něm snoubí potřebu tvorby pravidel a…
SWOT ANALÝZA

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je určena pro všechny, ať už jste společnost nebo jedinec. Pokud v současné době přemýšlíte o nějaké změně, pokroku, vývoji a nevíte, zda a hlavně jak toho dosáhnout, je SWOT analýza vhodným nástrojem a může Vám být nápomocna v daném…
Připravovaná novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Připravovaná novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

V druhém připomínkovém řízení je v současné době návrh novely vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účinnost novely je navržena od 1.1.2018. Níže jsme pro Vás vybrali některá ustanovení,…