Audit a účetnictví

Nová podoba zprávy auditora za rok 2016 a další novinky v oblasti auditu

Nová podoba zprávy auditora za rok 2016 a další novinky v oblasti auditu

Jak si již řada z Vás – uživatelů účetních závěrek – všimla, auditorská zpráva k auditům účetních závěrek sestavených za rok 2016 doznala řady změn. Tyto změny si vyžádala novela zákona o auditorech včetně úprav souvisejících auditorských předpisů,…
Jak na účtování inventurních rozdílů u zásob

Jak na účtování inventurních rozdílů u zásob

  Zásoby jsou významnou položkou oběžných aktiv především pak u výrobních podniků. S novelou zákona o účetnictví účinnou od 1.1.2016 jsou zásoby vytvořené vlastní činností povinně oceňovány také na úrovni nepřímých nákladů výrobní režie (z hlediska…
Balanced scorecard ve výrobní firmě

Balanced scorecard ve výrobní firmě

METODY A NÁSTROJE ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI Metoda Balanced scorecard (dále „BSC“), se kterou jsme se již seznámili v předchozím článku, představuje nástroj pro měření výkonnosti podniku se zaměřením na jeho strategické řízení. Prioritou této strategie je…
SAP a mezinárodní účetní standardy

SAP a mezinárodní účetní standardy

Podnikový informační systém SAP je lídrem dnešní technologické revoluce. Jako přední zástupce v oblasti podnikových aplikací pomáhá SAP organizacím všech velikostí čelit komplexitě, vytvářet nové příležitosti pro inovace a růst a být vždy krok před…
SAP a DPH pro mezinárodní dodávky

SAP a DPH pro mezinárodní dodávky

DPH je dnes hromadná položka, která je každodenně rutinně zpracovávána rutinním způsobem účetními a EPR systémy. Jakákoli chyba při automatickém nastavení procesů může vést k vysokým dodatečným pohledávkám na DPH. Kromě toho hrozí v případě takových…
Co se účtuje do Výkazu zisku a ztráty dle Vyhlášky a ČÚS

Co se účtuje do Výkazu zisku a ztráty dle Vyhlášky a ČÚS

Jak již název článku napovídá, dnes se budeme zabývat otázkou, co se vlastně do přehledu vztahující se k nákladům a výnosům dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních…
Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidace? Může se týkat právě Vás!

Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidace? Může se týkat právě Vás!

Máte více firem? Jste součástí podnikatelského seskupení? Kdy je třeba se na podnikání podívat jako na kabát s mnoha kapsami? Podle zákona musí každá obchodní společnost (korporace, družstvo) na konci svého účetního období sestavit účetní závěrku.…
Změny v účtování nákladů a výnosů

Změny v účtování nákladů a výnosů

Jak jsme uvedli v předchozím čísle našeho newsletteru, přichystali jsme pro vás nový seriál o položkách výkazu zisku a ztráty. Nyní přicházíme s pilotním článkem, který reaguje na změny, ke kterým každým rokem dochází v legislativě a to i v oblasti…