Audit a účetnictví

O přístupu ke klientovi s Editou Ševcovicovou

O přístupu ke klientovi s Editou Ševcovicovou

O přístupu ke klientovi s Editou Ševcovicovou Pro začátek spíš na odlehčení… S jakými problémy se nejčastěji setkáváte při sestavování účetních závěrek u klientů, pro něž externě vedete účetnictví? S klienty spolupracujeme dlouhodobě a pokud se…
Outsourcing účetnictví a mezd – kdy a proč

Outsourcing účetnictví a mezd – kdy a proč

Zajistit správné vedení účetnictví patří mezi povinnosti vrcholového managementu. A to nejen z důvodů legislativních, ale hlavně proto, že účetnictví je jedním z hlavních zdrojů informací pro strategické rozhodování podniku. Interní účtárna s…
Nový seriál „Položky výkazu zisku a ztráty“

Nový seriál „Položky výkazu zisku a ztráty“

V minulých číslech našeho newsletteru jsme vás postupně provedli jednotlivými položkami rozvahy. Nyní zahajujeme nový seriál, který se zaměří na výnosy a náklady a to nejen z účetního, ale také z daňového pohledu. Správné zobrazení nákladů a výnosů…
Specifika účtování transakcí v e-shopu

Specifika účtování transakcí v e-shopu

Ačkoli se na první pohled může zdát, že účtování o prodeji zboží prostřednictvím e-shopu se výrazně neliší od prodeje zboží v kamenných maloobchodních prodejnách, opak je pravdou. Vykazování tržeb v e-shopu má svá specifika, která si ne každý…
Novela zákona o účetnictví od roku 2017

Novela zákona o účetnictví od roku 2017

Většina účetních oddělení bude teprve sestavovat účetní závěrky dle požadavků na vykazování novely zákona o účetnictví (dále ZoÚ) od roku 2016, a mezitím již 1. ledna 2017 nabyla účinnosti další novela, která požadavky na vykazování rozšiřuje.…
Okamžik účtování výnosů a jejich ocenění

Okamžik účtování výnosů a jejich ocenění

Okamžik, ve kterém účetní jednotka zaúčtuje tržbu (výnos) má zcela zásadní význam jak z pohledu účetnictví, tak z pohledu daně z příjmů.  Na rozdíl od daně z přidané hodnoty, kde je datum zdanitelného plnění jasně definováno, se účetní předpisy této…
Závěrka? Závěrka!

Závěrka? Závěrka!

S nadcházejícím koncem roku přichází pro řadu společností i konec účetního období a s ním související povinnost sestavit účetní závěrku.  Pojďme se na vybrané závěrkové operace podívat možná i trochu jinýma očima. Opravné položky Smyslem opravných…
Jak se připravit na inventuru zásob?

Jak se připravit na inventuru zásob?

Pro výrobní a obchodní společnosti bývají zásoby stěžejní položkou oběžných aktiv a rozvahy vůbec. U výrobních podniků zastávají důležitější post materiálové zásoby, nedokončená výroba, polotovary nebo výrobky, u obchodních společností pak jde…