Audit a účetnictví

Archivace dokladů

Archivace dokladů

Nevím jak u vás ve společnosti, ale u nás je čas léta nejen časem odpočinku a vydechnutí po více než půlročním maratonu spojeném s účetními závěrkami, daňovými přiznáními a audity, ale je také časem úklidu a s ním spojenou archivací dokumentů. Při…
Konec prokazování původu majetku?

Konec prokazování původu majetku?

Skupina poslanců předložila sněmovně 4. 7. 2018 návrh zákona, který zrušuje ustanovení o prokazování původu majetku. Tato ustanovení byla do zákona o daních z příjmů promítnuta novelou pod č. 321/2016, a to s účinností od 1. 12. 2016. Více napříkla…
IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky aneb nová pravidla pro vykazování výnosů vstoupila v platnost 1. 1. 2018

IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky aneb nová pravidla pro vykazování výnosů vstoupila v platnost 1. 1. 2018

Účetní období začínající po 1. 1. 2018 je prvním obdobím, ve kterém účetní jednotky sestavující účetní závěrku podle IFRS poprvé použijí nová pravidla pro vykazování výnosů. Jsme přesvědčeni, že inspiraci pro určení okamžiku vykázání výnosu mohou v…
Valná hromada schvalující účetní závěrku

Valná hromada schvalující účetní závěrku

Červen je pro většinu z nás obdobím začínajícího léta, blížících se prázdnin a dovolených. Statutární orgány společností s účetním obdobím kalendářního roku by však neměly opomenout povinnost svolání valné hromady za účelem schválení řádné účetní…
Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Vzhledem k  tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak…
Konsolidovaná účetní závěrka – co nás trápí?

Konsolidovaná účetní závěrka – co nás trápí?

Od 1. ledna 2016 vstoupily v platnost nové, nižší limity pro povinné sestavení konsolidované účetní závěrky. V důsledku toho narostl počet subjektů povinně sestavujících konsolidovanou účetní závěrku, kteří se při jejím sestavování potýkají s…
Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Vzhledem k tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak…
Odepisování a postupování pohledávek

Odepisování a postupování pohledávek

Pohledávky jsou zásadní oblastí pro každého podnikatele, ať už se zabývá jakoukoliv činností, a bývají také proto objektem zvýšeného zájmu. S problematickými a neuhrazenými pohledávkami po splatnosti se může setkat každá účetní jednotka. Jaký je…