Audit a účetnictví

Závěrka? Závěrka!

Závěrka? Závěrka!

S nadcházejícím koncem roku přichází pro řadu společností i konec účetního období a s ním související povinnost sestavit účetní závěrku.  Pojďme se na vybrané závěrkové operace podívat možná i trochu jinýma očima. Opravné položky Smyslem opravných…
Jak se připravit na inventuru zásob?

Jak se připravit na inventuru zásob?

Pro výrobní a obchodní společnosti bývají zásoby stěžejní položkou oběžných aktiv a rozvahy vůbec. U výrobních podniků zastávají důležitější post materiálové zásoby, nedokončená výroba, polotovary nebo výrobky, u obchodních společností pak jde…
Provádíte audit v koncernu? Pozor na daňová rizika

Provádíte audit v koncernu? Pozor na daňová rizika

Hned úvodem článku si položme otázku: je auditor odpovědný za to, že má jím auditovaná společnost správně spočtené daně? První reakcí na tuto otázku je: asi ne, to je přece práce daňového poradce. Zeptám se tedy jinak: Měl by auditor cítit…
Kategorizace účetních jednotek aneb víte, do které skupiny patříte?

Kategorizace účetních jednotek aneb víte, do které skupiny patříte?

Již asi každý více či méně zaznamenal novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016. Oproti právnímu stavu platného do 31. 12. 2015 došlo v rámci této novely k významným změnám a to zejména v oblasti rozdělení…
Kontrolní hlášení – shrnutí po 6 měsících

Kontrolní hlášení – shrnutí po 6 měsících

Jako odborník na daně jsem příliš nevěřil slibům o jednoduchosti vyplňování kontrolního hlášení, které ministerstvo financí před jeho zavedením deklarovalo ve své kampani.  Z pohledu poplatníka či daňového poradce nejsem schopen posoudit, zda…
Infolinka elektronické evidence tržeb

Infolinka elektronické evidence tržeb

Finanční správa zřídila začátkem měsíce srpna infolinku, kterou mohou využívat jak podnikatelé, tak i široká veřejnost pro získání informací k elektronické evidenci tržeb. Infolinka je k dispozici od 9 do 17 hodin, a to v pracovních dnech na…
Jednoduché účetnictví je zpět

Jednoduché účetnictví je zpět

Od počátku roku 2016 byla zavedena novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která opět povoluje možnost vést jednoduché účetnictví. Avšak ne pro každého a za předem určeným podmínek. Jednoduché účetnictví se v zákoně již několik let neobjevuje …
Fandíme QR fakturám

Fandíme QR fakturám

Internet a elektronická komunikace se už staly nedílnou součástí našich životů.  Na internetu nakupujeme, objednáváme si jídlo, plánujeme cesty a komunikujeme s přáteli na sociálních sítích skoro denně. Je až s podivem, jak pomalu se ve srovnání s…