Audit a účetnictví

Nový standard IFRS 16 Leasingy

Nový standard IFRS 16 Leasingy

V lednu 2016 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) nový standard IFRS 16, který se týká vykazování Leasingů. Vydání standardu je završením několikaleté spolupráce IASB s Radou pro standardy finančního účetnictví (FASB), která se stará…
Bankovní úvěry a výpomoci

Bankovní úvěry a výpomoci

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek cizích zdrojů a to jsou Bankovní úvěry a výpomoci. Cílem tohoto článku je podat čtenáři základní informace o této položce pasiv a…
IFRS okénko

IFRS okénko

Vážení čtenáři,   otevíráme pro vás novou rubriku, která se bude pravidelně věnovat problematice Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen IFRS).  Podle zákona o účetnictví (§ 19a) musí účetní jednotka, která je obchodní společností a…
Týká se Vás konsolidace od 1.1.2016?

Týká se Vás konsolidace od 1.1.2016?

Individuální účetní závěrky, které podniky běžně sestavují k rozhodnému dni, nepodávají informaci o skupině, kterou podnik spolutvoří. Vlastní-li podnik dceřinou společnost (ovládá někoho) anebo tento podnik vlastní jiná společnost (je ovládán ),…
Novela zákona o účetnictví – aneb s čím neotálejte

Novela zákona o účetnictví – aneb s čím neotálejte

V létě jsme Vám přinesli novinky, které nás čekají v souvislosti s již schválenou novelou zákona o účetnictví a schválenou novelou prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. Nyní přicházíme s informacemi, na co by se účetní jednotky měly…
Nový auditor ve společnosti Fučík & partneři

Nový auditor ve společnosti Fučík & partneři

S potěšením si dovolujeme oznámit, že dne 1. 12. 2015 se rozrostly řady kvalifikovaných odborníků společnosti Fučík & partneři o nového auditora – Jana Váchu. Ing. Jan Vácha úspěšně ukončil tříletý vzdělávací proces, který představuje složení…
Novinky v oblasti IFRS

Novinky v oblasti IFRS

Na následujících řádcích bychom vás chtěli krátce seznámit s vývojem a novinkami u tří nových či významně změněných standardů IFRS. Leasingy Cílem projektu je zcela nový standard, týkající se leasingů. V současné době je standard ve fázi schvalování…
Dohadná položka anebo rezerva? Pohled judikatury

Dohadná položka anebo rezerva? Pohled judikatury

V rámci praxe se občas setkáváme s názorem zástupců některých účetních jednotek, že z jejich pohledu je jedno, zda účetní zaúčtuje pasivní dohad nebo rezervu. Náklad tam je, výsledek hospodaření je v pořádku a suma aktiv také… Je to ale opravdu…