Audit a účetnictví

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

V poslední době nejen v médiích slýcháme o nutnosti evidence skutečných majitelů u právnických osob. I profese jako jsou například auditoři se na tuto skutečnost v rámci svých ověřovacích prací zaměřují a zjišťují, zda právnická osoba splnila…
NÚR schválila aktualizaci interpretace I-8

NÚR schválila aktualizaci interpretace I-8

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 24. 4. 2023 aktualizaci interpretace č. I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz. Interpretace řeší: účetní…
Nový zákon o účetnictví: Cíle účetního výkaznictví a požadavky na kvalitu účetních informací

Nový zákon o účetnictví: Cíle účetního výkaznictví a požadavky na kvalitu účetních informací

Tento článek je první vlaštovkou v našem seriálu k novému zákonu o účetnictví, kde bychom vám chtěli postupně představit principy a novinky z něj vyplývající. První část nového zákona o účetnictví se věnuje cíli účetního výkaznictví a požadavkům na…
Interpretaci Národní účetní rady I-8 čekají změny

Interpretaci Národní účetní rady I-8 čekají změny

21. 3. 2023 schválila Národní účetní rada na svém zasedání aktualizované znění interpretace I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku do vnějšího připomínkového řízení, které trvá do 21. 4. 2023. Plné znění je dostupné zde jako „Aktuální…
Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Kurzové rozdíly a zajišťovací účetnictví V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu v úrokových sazbách a zároveň k posílení koruny vůči EUR.  Tato situace má své nezanedbatelné dopady do výsledku hospodaření a následně do základu daně z příjmů…
Nová interpretace Národní účetní rady

Nová interpretace Národní účetní rady

Nedávno jsme vás informovali, že 16. ledna 2023 byla schválena zatím poslední interpretace Národní účetní rady s označením I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Tato interpretace dále rozšiřuje interpretace I-25…
Následné události – upravující/neupravující informace v účetní závěrce

Následné události – upravující/neupravující informace v účetní závěrce

Úvod Práce auditora nekončí pouze zkoumáním již skončeného (prověřovaného) účetního období. Je potřeba být důsledný i k událostem, které nastanou v budoucnu (v následujícím účetním období) a to zejména z důvodu, že tyto události mohou ovlivnit…
NÚR schválila novou interpretaci I-48

NÚR schválila novou interpretaci I-48

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 16. 1. 2023 novou interpretaci č. I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz. Jedním ze…
« Předchozí stránka
12348162330