Audit a účetnictví

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, zkráceně ESMA (z anglického European Securities and Market Authority) je nezávislý subjekt Evropské Unie. Orgán byl zřízen v roce 2011 a sídlí v Paříži. Hlavní cíle orgánu ESMA jsou ochrana investorů, řádné…
Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pojem pohledávky asi každý zná nebo má alespoň představu o tom, co se pod ním skrývá. Pohledávka jako taková představuje očekávaný příjem peněžního toku za určité poskytnuté plnění. V dnešním článku se zaměříme na pohledávky z pohledu vedení…
Aktualizovaná Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Aktualizovaná Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Výbor pro veřejný sektor připravil výše zmiňovanou aktualizovanou metodickou pomůcku. Ve srovnání s verzí z roku 2012 došlo nejen k aktualizaci z důvodu změn v legislativě mezi danými lety, ale také jsou nově zařazeny informace vztahující se k…
Národní účetní rada (NÚR) schválila návrh interpretace – NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně do vnějšího připomínkového řízení

Národní účetní rada (NÚR) schválila návrh interpretace – NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně do vnějšího připomínkového řízení

Cílem interpretace je stanovit účetní řešení pro vykazování záloh přijatých v cizí měně v účetní závěrce. Návrh interpretace již prošel vnitřním připomínkováním ve fázi pracovního návrhu interpretace mezi jednotlivými členskými institucemi NÚR…
Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Od 1. února 2021 došlo ke změně ve zveřejňování dokumentů zakládaných do sbírky listin. Tímto dnem vešla v platnost novela č. 25/2021, kterou se mění nařízení vlády č. 351/2013. Již dříve platilo, že zveřejněný dokument musí být ve formátu Portable…
Vazby v účetnictví aneb víte, jak odhalit první nesprávnosti? 2. díl

Vazby v účetnictví aneb víte, jak odhalit první nesprávnosti? 2. díl

V minulém díle jsme zmínili vazby mezi jednotlivými účetními výkazy a v dnešním pokračování projdeme souvislosti v rámci jednotlivých oblastí samotného vedení účetnictví. Vybrané vazby v účetnictví (logické souvztažnosti v hlavní knize/obratové…
Vazby v účetnictví aneb víte, jak odhalit první nesprávnosti? 1. díl

Vazby v účetnictví aneb víte, jak odhalit první nesprávnosti? 1. díl

V účetnictví existuje celá řada kontrolních a logických vazeb a jejich nedodržení ukazuje chybu nebo nesprávnost, kterou musí účetní jednotka ihned vyřešit. V následujícím přehledu uvádíme některé základní vazby a s nimi spojené chyby. V tomto díle…
Změny ve vykazování Intrastatu od 1.1.2022

Změny ve vykazování Intrastatu od 1.1.2022

Na základě implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020…
« Předchozí stránka
12347131925