Audit a účetnictví

Konsolidační balíček – změna sazby DPPO a související vliv na kalkulaci odložené daně

Konsolidační balíček – změna sazby DPPO a související vliv na kalkulaci odložené daně

Konsolidační balíček aneb „ozdravný balíček“ jak je zejména vládou nazýván, přináší řadu změn, o kterých jsme vás detailněji informovali v našich předchozích článcích. Jednou z těchto novinek je změna sazby daně z příjmů právnických osob. Sazba daně…
Možnosti financování obchodní činnosti účetní jednotky zejména od externích subjektů

Možnosti financování obchodní činnosti účetní jednotky zejména od externích subjektů

Úvod Financovat společnost můžeme z interních nebo externích zdrojů a v praxi se setkáváme s oběma typy. V dnešním článku se blíže podíváme na možnosti financování ze zdrojů mimo společnost. Proč se externí financování používá? Jaké druhy tohoto…
Interpretace NÚR – aktuálně řešená témata

Interpretace NÚR – aktuálně řešená témata

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady (dále také NÚR), jejímiž členy jsou reprezentanti významných profesních organizací a odborné akademické půdy. Tvorbou interpretací usiluje NÚR o jednotné a vhodné používání zákona č. 563/1991…
Rozsah odpovědnosti statutárního auditora

Rozsah odpovědnosti statutárního auditora

S pojmem statutární auditor se setkávají společnosti, které na základě zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen jako „Zákon“) podléhají auditu. Statutární auditor je ve smyslu Zákona fyzická osoba, které bylo Komorou auditorů (dále jen jako…
Konsolidační balíček: změny u právnických osob, v DPH a ostatních oblastech

Konsolidační balíček: změny u právnických osob, v DPH a ostatních oblastech

Poslaneckou sněmovnou byla právě zveřejněna schválená verze Sněmovního tisku č. 488 (dále jen „konsolidační balíček“), jak prošla v pátek 13. října 2023 třetím čtením, a tedy takto postupuje dále do Senátu. O připravovaných změnách jsme Vás již…
NI-69 Vykazování a oceňování cenin

NI-69 Vykazování a oceňování cenin

Na konci září 2023 Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila do vnějšího připomínkového řízení návrh interpretace vztahující se k oblasti vykazování a oceňování cenin. Interpretace se zabývá mimo jiné otázkou, zda všechny druhy cenin se mají…
Komisionářská smlouva z účetního pohledu

Komisionářská smlouva z účetního pohledu

Dnešní článek bude zaměřen na oblast komisionářské smlouvy a její zachycení v účetnictví účetní jednotky. Jedná se o jeden z typů obchodní smlouvy, se kterou se můžeme v praxi setkat. Co je komisionářská smlouva? Komisionářská smlouva je smlouva…
Zavedení funkční měny, ESG reportingu nebo změna definice čistého obratu

Zavedení funkční měny, ESG reportingu nebo změna definice čistého obratu

Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali (mimo jiné v tomto článku), je záměrem vlády, mimo jiné, zavedení funkční měny do účetnictví a ESG reporting. Současně je plánována aktualizace některých pojmů (např. čistý obrat), o kterých…
« Předchozí stránka
12349172432