Jednodušší vyhledávání v Obchodním rejstříku

Publikováno:
1. květen 2012
Obor:

Obchodní rejstřík definuje Obchodní zákoník jako elektronický seznam, do kterého rejstříkové soudy zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. K datu 31.3.2012 byla spuštěna na tomto elektronickém portále nová aplikace, která by měla usnadnit práci nejen občanům, ale  i soudům.

Nová aplikace skýtá následující výhody:

Jednodušší vyhledávání informací a provádění změn údajů

Nově bude postačovat k vyhledávání v elektronické databázi zadání do jediné kolonky. Jedná se buď o identifikační číslo, název společnosti nebo spisovou značku. Aplikace pak hledanou společnost najde.

Zjednodušení zápisu údajů do obchodního rejstříku

Interaktivní formulář bude kontrolovat správnost vyplnění. Odpadne tedy nutnost vyzývat navrhovatele k opravě či doplnění údajů. V současné době je formulář pro podání zápisu nebo změny údajů do obchodního rejstříku poměrně složitý (uvádí se, že až 50% zápisů je vráceno k doplnění nebo k přepracování) a opakované jednání se soudy stojí podnikatele samozřejmě čas i peníze. Nová aplikace také umožní provést změnu či doplnění údajů bez pomoci právníka, což povede ke snížení nákladů firem.

Zvýšení efektivity práce soudních úředníků

Nastavení dokáže aktivně vést uživatele krok po kroku, dokáže kontrolovat i to, aby veškeré úkony byly splněny ve stanovených lhůtách. Toto napomáhá tomu, aby soudní úředník mohl veškeré automatické činnosti nechat na aplikaci. To značí, že rozhodnutí o zápisu návrhu či jeho odmítnutí bude vždy záviset na soudci či vyšším soudním úředníkovi.

Výpisy z Obchodního rejstříku bez poplatku

V současné době je poplatek za ověřený výpis z obchodního rejstříku ve výši 70 Kč, neověřený výpis stojí 50 Kč, což však po spuštění nového systému odpadá. Výpisy z obchodního rejstříku bude možné vytisknout přímo z této internetové aplikace a budou považovány za originál. Elektronický originál výpisu bude možné zdarma stáhnout ve formátu PDF. Dle zveřejněných informací bude možno i tyto výpisy uložit na flash disk a donést na příslušný soud.

Chytré formuláře

Interaktivní formulář si sám ohlídá, zda je správně a celý vyplněn. Především se předejde tomu, aby rejstříkový soud musel vyzývat k doplnění návrhu. Pomocí těchto formulářů bude umožněno zakládat do rejstříku i účetní výkazy – výsledovku nebo rozvahu. Bude možné vyplnit formulář, připojit elektronický podpis a odeslat na příslušnou elektronickou podatelnu. Tento formulář bude možné také vyplnit na počítači, pak jej vytisknout a doručit (donést nebo poslat) na rejstříkový soud.

Závěrem lze ještě doplnit, že od července tohoto roku má dojít k ostrému spuštění aplikace tzv. základních registrů. Základní registr bude centrálním registrem státní správy a bude jej spravovat nově vzniklý státní úřad - Správa základních registrů. Bude obsahovat tyto oblasti: Registr obyvatel (ROB), Registr práv a povinností (RPP), Registr osob (ROS) a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).

Nová aplikace obchodního rejstříku by měla být provázána s dalšími databázemi včetně základních registrů. Dle dalších zveřejněných informací ministerstva spravedlnosti by měla být aplikace obchodního rejstříku napojena na Evropský obchodní registr a to ještě v tomto roce. Novou aplikaci obchodního rejstříku najdete na: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

V případě jakýchkoliv dotazů k danému tématu se na nás neváhejte obrátit.

Jan Tahal

Autor: Petra Vaněčková