Jak zvládnout administrativní zátěž zaměstnavatelů na začátku roku

Publikováno:
22. prosinec 2016

Blíží se konec roku, čas závěrek a pravidelně i legislativních změn. Pracovníci účtáren v tomto období obvykle nehýří dobrou náladou ani přebytky energie, musí se vyrovnat s velkou náloží práce navíc. Povinností je celá řada a pro mzdovou účtárnu je vždy výzvou zvládnout zejména roční zúčtování daně.

Co je vlastně cílem ročního zúčtování daně a proč ho zaměstnavatel provádí?

V ČR jsou v současné době cca 4 miliony zaměstnanců. Na všechny se vztahuje povinnost zdanit příjmy ze zaměstnání daní z příjmů a všichni mají podle zákona právo na to, aby vždy za kalendářní rok uplatnili své daňové úlevy a zvýhodnění a vyúčtovali zálohy na daň zaplacené v průběhu roku. Každý tak může učinit prostřednictvím daňového přiznání, které si podá sám na finanční úřad. Někteří zaměstnanci mají dokonce povinnost podat si daňové přiznání, je to ovšem jen malé procento. Ještě menší procento zaměstnaných tuto možnost zvolí dobrovolně. Pro zbývající velkou skupinu zaměstnanců je povinen vyúčtovat daň z příjmů na jejich žádost zaměstnavatel. Zastupuje zde tedy státní správu. Zákon ovšem za tuto činnost nepřiznává zaměstnavateli žádnou odměnu, takže ji provádí zcela na vlastní náklady.

Připomeňme si, jak roční zúčtování daně zaměstnanců probíhá:

Zaměstnanci:

 • Podávají žádost o roční zúčtování daně prostřednictvím formuláře „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ známého spíš jako „růžový formulář“. Každý zaměstnanec, který žádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, vyplní příslušný oddíl žádosti a podpisem potvrdí správnost uvedených údajů. Současně obvykle zaměstnanci žádají také o uplatnění daňových slev a zvýhodnění pro následující zdaňovací období (nyní pro rok 2017), a to na stejném formuláři. Ačkoli MF avizovalo na stránkách daňového portálu vydání elektronické verze formuláře, zatím není k dispozici. Součástí procesu je tedy stále i fyzický oběh „růžovek“.
 • V rámci ročního zúčtování daně může zaměstnanec uplatnit daňové úlevy, které nemohly být zohledněny při měsíčním výpočtu zálohy na daň. Nárok na daňové úlevy je třeba většinou doložit příslušným dokumentem – potvrzením, čestným prohlášením apod.
 • Zaměstnavatele musí zaměstnanec požádat nejpozději do 15.2.2017. Pokud tento termín nestihne, o daňové úlevy přijít nemusí, ale je už na něm, aby si podal sám přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Mzdová účtárna, personalista:

 • Obvykle od samého začátku poskytuje poradenství pro zaměstnance – pomáhá jim zjistit, zda vůbec mohou podat žádost o roční zúčtování daně nebo mají povinnost podat přiznání.
 • Kontroluje přijaté žádosti a komunikuje se zaměstnanci, pokud žádosti nejsou úplně a správně vyplněny nebo chybí některé přílohy.
 • Na základě včas podaných úplných žádostí provede výpočet daně, porovná se zaplacenými zálohami a pokud vznikne rozdíl – přeplatek vyšší než 50 Kč, zúčtuje přeplatek zaměstnanci obvykle současně se mzdou za únor nebo březen, nejpozději však k 31.3.2017. Přitom musí osvědčit velmi dobrou znalost zákonných podmínek pro uplatnění jednotlivých daňových úlev.
 • Přeplatky vyplácí zaměstnancům zaměstnavatel ze svých prostředků, souhrnnou částku přeplatku pak vyrovná se státním rozpočtem. Vyrovnání může provést započtením na zálohy na daňovou povinnost na daň ze závislé činnosti za běžný měsíc nebo i následující měsíce. Pokud ale jeho daňová povinnost za aktuální měsíc je nižší než úhrn vyplacených přeplatků, může o vrácení rozdílu požádat finanční úřad.

Příklady situací, kdy zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně zaměstnanci:

 • Zaměstnanec měl mimo příjmy ze zaměstnání jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6000 Kč
 • Zaměstnanec měl souběžně příjmy z několika zaměstnaneckých poměrů
 • Zaměstnanec předčasně ukončil smlouvu o ŽP nebo PP, ze které uplatnil daňové úlevy
 • Zaměstnanec má povinnost platit solidární daň
 • Zaměstnanec byl odškodněn za ztrátu na výdělku

Jak už bylo řečeno, roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel na vlastní náklady. Je tedy v jeho zájmu, aby celý proces proběhl efektivně. To si dobře uvědomujeme. Chápeme, že roční zúčtování daně je právo zaměstnance, se kterým je ovšem spojena také jeho povinnost ve vlastním zájmu předat řádně a včas zaměstnavateli všechny podklady. Efektivní zpracování ročního zúčtování daně je založeno na dobré organizaci celého procesu. Rádi pomůžeme i Vám zvládnout celou tuto agendu úsporně a bez stresu. 

STRUČNÝ PŘEHLED DAŇOVÝCH ÚLEV PRO FYZICKÉ OSOBY ZA ROK 2016

Autor: RNDr.Jana Schloglová (daňový poradce, projektový manažer, jana.schloglova@fucik.cz)

Autor: Martina Hofmanová