Jak správně prodat společnost

Publikováno:
23. září 2013
Obor:

V případě, že vlastníte prosperující společnost a rozhodnete se skončit, není nutné podnikání pouze ukončit, ale lze danou firmu prodat.

V první řadě je nutné, aby si majitel uvědomil, zda je v jeho vlastních silách se s takovýmto prodejem vypořádat nebo raději využije služeb poradce. Hlavní výhodou zprostředkování prodeje přes poradce je ten, že zprostředkovatel obvykle disponuje potřebnými kontakty na investory a dokáže zajistit zájemce v kratší době. Rovněž by měl být schopen vyjednat lepší cenu, než samotný podnikatel, jelikož obvykle zajistí více zájemců. Poradce rovněž může společnost na prodej připravit a zároveň může celý proces vhodně načasovat. Zde se jedná především o transparentní vztahy uvnitř a vně podniku, jako je např. oddělení řízení a vlastnictví, neformální dodavatelsko-odběratelské i ostatní vztahy převést do smluv, transparentní účetnictví a plnění daňových povinností, vyřešení problematických závazků. Na druhou stranu zprostředkovatel veškerou svou činnost nevykonává zadarmo a je proto nutné, aby se jeho pomoc při prodeji podnikateli vyplatila.

Pokud jde o formu prodeje, u osob samostatně výdělečných činných lze v podstatě použít pouze smlouvu o prodeji podniku. Pomocí tohoto zvláštního smluvního typu dojde k převodu hmotného i nehmotného majetku, pohledávek a závazků, zaměstnaneckých vztahů a zpravidla i práva k obchodní značce. V případě obchodní společnosti lze využít více variant. Nejvyužívanějším typem je převod obchodního podílu (nebo akcií u akciové společnosti). Jde o poměrně snadnou a rychlou možnost. Dále pak lze využít přeměnu obchodní společnosti, tedy zejména fúze či rozdělení. Využití tohoto typu může mít některé výhody účetní, daňové či organizační, avšak jedná se o poměrně složité transakce.

Autor: Ivan Fučík