Jak si vybrat auditora?

Publikováno:
3. leden 2014

Mnoho společností v závěru roku vybírá auditora, který provede audit jejich účetní závěrky. Pokud k nim patří i Vaše společnost, je tento článek určen právě Vám.

Při výběru auditora je nutné si uvědomit, že audit nepředstavuje jen povinnost předepsanou zákonem. Mnohým zainteresovaným osobám (vlastníci, dodavatelé, odběratelé, banky atd.) slouží audit jako ujištění, že údaje prezentované v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a mohou se na ně spoléhat a rozhodovat se podle nich. Výběru auditora je tedy potřeba věnovat náležitou pozornost. Celý proces výběru auditora je možné rozdělit do několika kroků.

První krok

V prvním kroku si společnost musí uvědomit, proč si audit nechává zpracovat – jde o splnění zákonné povinnosti, „dobrovolný“ audit kvůli bance nebo je cílem zlepšení interních procesů? Až poté by společnost měla oslovit vybrané auditorské společnosti s poptávkou služeb.

Druhý krok

V druhém kroku je potřeba stanovit kritéria hodnocení obdržených nabídek. Mnoho společností posuzuje nabídky pouze podle ceny. Cena je samozřejmě důležitým kritériem, ale nemůže být tím jediným. Příliš levný audit, který třeba nepokrývá ani náklady auditora, může snižovat jeho důvěryhodnost. Cena za audit se přitom uvádí v příloze k účetní závěrce, takže každý uživatel účetní závěrky si může udělat vlastní názor na její přiměřenost.

Hlavní kritéria výběru

Mezi hlavní kritéria výběru by měly patřit znalosti a zkušenosti auditora a jeho důvěryhodnost. Auditor musí být schopný zhodnotit i ty nejsložitější transakce v podniku, proto by měl mít zkušenosti s auditem společností podobných té Vaší (velikost, předmět podnikání apod.). Klíčovým aspektem auditu je důvěra. Jen důvěryhodný auditor může zvýšit důvěryhodnost účetní závěrky. S tím souvisí i další důležité kritérium - nezávislost. Jen nezávislý auditor může být objektivní.

Třetí krok

Posledním krokem je již samotný výběr auditora. Společnost by neměla zapomínat, že samotné určení auditora je v kompetenci nejvyššího orgánu (viz také článek „Zákon o auditorech není jen pro auditory“).

Auditor může prostřednictvím svých doporučení výrazně přispět ke zkvalitnění vnitřních procesů ve společnosti a být jí tak prospěšný. Výběr auditora by tedy rozhodně neměl být podceněn.

Závěrem bychom Vás chtěli informovat o studii Federace evropských účetních, která se zabývá právě doporučeními pro zajištění co nejefektivnějšího výběru auditora. Studie je dostupná i v češtině na stránkách Komory auditorů ČR (www.kacr.cz).

Ing. Jan Vácha

jan.vacha@fucik.cz

Autor: Klára Honzíková