Jak se v roce 2022 mění náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky

Publikováno:
11. leden 2022
Autor:
 • Roman Burnus
 • Marek Toráč

Každý rok dochází k tzv. valorizaci redukčních hranic u průměrného hodinového výdělku pro účely stanovení náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény. Valorizací dále projdou také redukční hranice u denního vyměřovacího základu neboli výdělku pro účely výpočtu nemocenské, která náleží při trvající pracovní neschopnosti nebo karanténě od 15. kalendářního dne dále. Změny jsou účinné od 1. ledna 2022.

Valorizace

Valorizací redukčních hranic u nemocenského pojištění nedošlo ke zvýšení procentních sazeb pro určení výše náhrady mzdy nebo nemocenské, to zůstává stejné. Dochází pouze ke zvýšení té části příjmu, která se započítává (zohledňuje) při výpočtu sociálních dávek nebo náhrady příjmu.

Nové redukční hranice

Pro rok 2022 byly stanoveny tyto redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu:

 • První redukční hranice činí 1 298 Kč
 • Druhá redukční hranice činí 1 946 Kč
 • Třetí redukční hranice činí 3 892 Kč

Pro účely stanovení náhrady mzdy se používá výpočet průměrného hodinového výdělku. Pro výpočet průměrného hodinového výdělku byly stanoveny pro rok 2022 tyto redukční hranice:

 • 1. redukční hranice 227,15 Kč namísto dosavadních 206, 85 Kč, přičemž z uvedené částky se z tohoto průměrného příjmu započte 90 %.
 • 2. redukční hranice 340, 55 Kč namísto stávajících 310,28 Kč – z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %.
 • 3. redukční hranice 681, 10 Kč oproti dosavadním 620,38 Kč, přičemž se z částky přesahující 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice započte 30 %.
 • Částky nad třetí redukční hranicí se nezapočítávají, nezohledňují.

Náhrady mzdy nebo jiného příjmu pak činí 60 % takto stanoveného hodinového výdělku.

Nemocenská

Při výpočtu výše nemocenských dávek se také nezohledňuje celý výdělek, ale pouze určitá část. I zde jsou stanoveny redukční hranice.

Redukce denního vyměřovacího základu:

 • do 1. redukční hranice se započte 90 % denního vyměřovacího základu,
 • z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte 60 %,
 • z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započte 30 %,
 • k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží.

Další nemocenské dávky

Valorizace se dále dotkne zejména:

 • peněžité pomoci v mateřství (mateřská)
 • ošetřovného
 • dávky otcovské poporodní péče
 • dlouhodobého ošetřovného.
Autor: Roman Burnus, Marek Toráč