Jak řídit cash flow v době COVID-19

Publikováno:
9. duben 2020
Obor:

Vzhledem k tomu, že se země snaží vypořádat se zdravotními důsledky pandemie COVID-19, ekonomický spád způsobuje zmatek v různých průmyslových odvětvích. Akciové trhy jsou v chaosu, společnosti snižují náklady a předpokládá se snižování stavu zaměstnanců. Pandemie COVID-19 staví společnosti a jejich řídící týmy do složité situace, přičemž jednou z nejdůležitějších oblastí je řízení peněžních toků a likvidity.

Vzhledem k důležitosti cash flow v obdobích jako je tato, společnosti by měly okamžitě vytvořit plán pokladny pro správu hotovosti jako součást jejich celkového obchodního rizika a plány kontinuity. Za tímto účelem je nejdříve nutné přezkoumat současné procesy peněžních toků a analyzovat, jak různé faktory (například zpoždění v příjmech) ovlivňují likviditu vaší společnosti.

Společnosti mohou pro vylepšení své likvidity využít několik možností. V souvislosti s omezeními způsobenými virem COVID-19 připravil stát několik programů finanční pomoci pro podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné. Patří mezi ně např.:

  • bezúročné půjčky,
  • odklady pojištění,
  • finanční injekce,
  • spolufinancování osobních výdajů;

některé z těchto programů se připravují ve spolupráci s evropskými fondy nebo komerčními bankami.

Kromě státem poskytnuté podpory lze vylepšit cash-to-cash cycle společností např.:

  • správou zásob a krátkodobých pohledávek a závazků,
  • revizí variabilních nákladů,
  • divesticí nepotřebných aktiv, nebo
  • třeba factoringem.

V neposlední řadě se lze zaměřit na digitalizaci a optimalizaci veškerých procesů, což vede ke snížení nákladů, ale též ke schopnosti rychleji reagovat na vývoj nastalé situace v návaznosti na rychle dostupná data a analýzy.

Rádi vám s řízením cash flow v době COVID-19 pomůžeme. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Jiří Köhler
David Pirner

 

 

Autor: Fučík & partneři