Investiční pobídky – změna výše regionální podpory od roku 2022

Publikováno:
14. říjen 2021
Autor:
  • Petr Němec
  • Martin Hahn

Nedávno jsme vás informovali o možné změně nařízení vlády v oblasti podmínek pro získání investiční pobídky v případě strategických investičních akcí.

V současnosti je v připomínkovém řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky. Dokument byl vypracován v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise ze dne 29. července 2021, kterým se schvaluje nová mapa regionální podpory České republiky na období 2022-2027. „Nová“ maximální intenzita podpory je shrnuta v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Míry regionální podpory použitelné pro Českou republiku od 1. 1. 2022

Podporované regiony

Název regionu NUTS

Maximální intenzita podpory

(velké podniky)

1. 1. 2022 – 31. 12. 2027

Severozápad

40 %

Severovýchod

30 %

Střední Morava

30 %

Moravskoslezsko

30 %

Původní podporované regiony (u velkých podniků podporována pouze nová hospodářská činnost, nikoli již rozšíření původní)

Název regionu NUTS

Maximální intenzita podpory

(velké podniky)

1.1.2022–31.12.2024

1.1.2025– 31.12.2027

Střední Čechy

okresy: Rakovník, Kladno, Mělník

25 %

25 %

Střední Čechy

okresy: Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

20 %

15 %

Jihozápad

okresy: Plzeň-sever, Tachov

25 %

25 %

Jihozápad

okresy: Rokycany, Plzeň, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

20 %

15 %

Jihovýchod

20 %

15 %

Nepodporované regiony

Název regionu NUTS

Maximální intenzita podpory

(velké podniky)

1. 1. 2022 – 31. 12. 2027

Praha

0 %

Zdroj: Rozhodnutí Evropské komise a návrh nařízení vlády

Podle nové mapy regionální podpory budou do podporovaných oblastí (tzn. oblastí, kde je HDP na obyvatele nižší nebo roven 75 % průměru EU) spadat regiony NUTS II Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko se základní mírou veřejné podpory 30 % a region NUTS II Severozápad se základní mírou veřejné podpory 40 %.

Oblasti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod již budou způsobilé pouze k omezené podpoře (tj. mají HDP na obyvatele nad 75 % průměru EU a současně se jedná o tzv. bývalé „podporované“ oblasti). To znamená, že v případě velkých podniků zde nebude možné podporovat investice do rozšíření stávající činnosti, ale pouze investice do nové hospodářské činnosti. Současně dochází ke snížení základní míry veřejné podpory. Ta je nově stanovena v rozmezí 15 % až 25 %.

I nadále platí, že v regionu NUTS II Praha je míra podpory 0 % a ve všech regionech se u investic se způsobilými náklady do 50 mil. EUR přičítá zvýhodnění pro malé podniky ve výši 20 procentních bodů a pro střední podniky ve výši 10 procentních bodů.

Dle přechodných ustanovení „nového“ nařízení vlády lze získat vyšší než současnou 25% podporu až v případě podání záměru o získání investiční pobídky od 1. 1. 2022.

 

O dalším průběhu schvalovacího procesu Vás budeme informovat. Pokud zvažujete nové projekty ve vybraných regionech s „nově“ možnou vyšší mírou regionální podpory, je vhodné podání žádosti směřovat až na rok 2022.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit, jsme připraveni Vám v oblasti investičních pobídek asistovat.

Autor: Petr Němec, Martin Hahn