Investiční pobídky – novela vládního nařízení

Dne 5. 4. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 89/2023 Sb. novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. O změnách, které tato novela přináší jsme vás již informovali v našem článku. Novela bude účinná od 20. 4. 2023, tzn. záměry získat investiční pobídku podané od tohoto data se již budou řídit novelizovaným zněním nařízení.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se investičních pobídek se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Autor: Petr Němec, Martin Hahn

Autor: Petr Němec, Martin Hahn