Interpretace NUR I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

Publikováno:
3. březen 2020
Obor:

Dne 20. ledna 2020 byla Národní účetní radou schválena interpretace I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. Tato interpretace řeší zejména nepřítomnost definice výzkumu a vývoje v účetních a daňových předpisech. Účetní jednotky byly proto nuceny vycházet z jejich obecného pojetí v účetnictví. Jediná zmínka o výzkumu a vývoji se nachází v §6 odst. 1 a 3 písm. b) Vyhlášky, kdy nehmotné výsledky vývoje a SW jsou definovány jako takové výsledky a SW, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob.

Interpretace I-40 následně zpřesňuje a nově definuje výzkum a vývoj. Nakonec došla k závěru, že výdaje na výzkum představují náklady období. A to proto, že vzhledem k nejistotě výsledku zkoumání nesplňují charakteristiky aktiva. Oproti tomu výdaje na vývoj mohou být po splnění dostatečné pravděpodobnosti úspěchu a měřitelnosti, stanovené v interpretaci I-40, aktivovány do dlouhodobého majetku.

Autor: Fučík & partneři