Institut nespolehlivého plátce DPH – černá listina se rozšiřuje

Publikováno:
4. srpen 2014
Autor:
Obor:

Vzhledem k tomu, že dne 5.7.2014 bylo za nespolehlivého plátce označeno již více než 100 plátců DPH, a tato černá listina se stále rozšiřuje, rozhodli jsme se o institutu nespolehlivého plátce zmínit ještě jednou. Generální finanční ředitelství již počátkem roku 2013 zveřejnilo výklad pojmu „závažné porušení povinností", které je podmínkou pro označení takového plátce za nespolehlivého. Ve druhém letošním čísle Finančního manažera jsme vás informovali, že Generální finanční ředitelství výklad tohoto pojmu rozšířilo o další situaci. Podmínky, dle kterých se může plátce DPH stát nespolehlivým, jsou momentálně čtyři:

  1. plátce porušil své zákonné povinnosti, co mělo za následek vyměření nebo doměření DPH podle pomůcek v minimální výši 500 000 Kč (do této částky se nezahrnuje případné příslušenství daně),
  2. plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH, a proto správce daně vydal u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen,
  3. u plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 10 000 000 Kč (bez příslušenství daně),
  4. plátce porušil své zákonné povinnosti, jejímž důsledkem bylo neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně, který byl snížen alespoň o 500 000 Kč a vyměření nebo doměření DPH správcem daně, která nebyla zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti.

Zatímco od zveřejnění prvního nespolehlivého plátce dne 16.5.2013 bylo do prosince 2013 označeno pouze dalších 33 plátců, od prosince 2013, kdy byla přidána poslední podmínka, vzrostl počet nespolehlivých plátců do současnosti o 82 subjektů. Jen v průběhu června a července se černá listina rozšířila o 40 nespolehlivých plátců. K 29.7.2014 je tak evidováno celkem 117 nespolehlivých plátců.

Informaci o tom, že váš obchodní partner není nespolehlivým plátcem, můžete získat z Registru plátců DPH na webových stránkách Finanční správy nebo pod tímto odkazem: http://adisreg.mfcr.cz. Finanční správa dále připravila technické řešení formou webové služby, které umožňuje on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců DPH, seznam bankovních účtů plátců DPH a také zjišťování seznamu nespolehlivých plátců. Tato služba je k dispozici pod následujícím odkazem: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/ws_spdph.faces. Nutno poznamenat, že tato služba není přístupná z webového prohlížeče, ale slouží pouze jako rozhraní pro účetní softwary. V této službě je možné jednak ověřit stav spolehlivosti plátce dle zadaného daňového identifikačního čísla, nebo získat seznam všech nespolehlivých plátců. Jako příklad výstupu uvádíme prvních 10 zveřejněných nespolehlivých plátců DPH:

DIČ

Název

Zveřejněno dne

29399122

Palmant Group s.r.o.

16.5.2013

29453321

NORD MORAVIA s.r.o.

21.5.2013

29383587

JENEX Point s.r.o.

21.5.2013

28854705

NERDIX CZECH s.r.o.

22.5.2013

24133931

ENGUSOREM s.r.o.

7.6.2013

24313572

GREAT STRATEGY s.r.o.

10.6.2013

47118032

Naturalia s.r.o.

26.6.2013

24268984

Smooth Service s.r.o.

29.6.2013

29351812

Pergana s.r.o.

1.7.2013

27656861

LEDEPOST, s.r.o.

16.7.2013

K tématu jen doplňujeme, že s institutem nespolehlivého plátce souvisí ručení za nezaplacenou daň, o němž jsme vás již informovali ve druhém letošním čísle Finančního manažera.
V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.

Autor: