Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Publikováno:
3. březen 2015
Obor:

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2015, v důsledku nového označení odstavců v § 47 neobsahuje odstavec 6 vymezující postup při ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku při poskytnutí dotace. Zrušením odstavce 6 v § 47 se však nemění principy účtování o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Účetní jednotky mohou využít pro účtování o dotaci například doporučené postupy obsažené v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 017 Zúčtovací vztahy bod 3.7.

Vymezení bezúplatných plnění včetně dotací a jejich vykazování v účetní závěrce bude upraveno vyhláškou s účinností od 1. ledna 2016 v souvislosti s implementací účetní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU do českých právních předpisů v oblasti účetnictví.

Autor: Fučík & partneři