Informace k přenesení daňové povinnosti

Publikováno:
2. duben 2015
Obor:

Generální finanční ředitelství nedávno vydalo informaci k aplikaci přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 v návaznosti na Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, které vyšlo na konci kalendářního roku 2014, a které nabývá účinnosti pro většinu komodit od 1. dubna 2015.

Informace se zabývá specifickými situacemi, které mohou nastat od 1. dubna 2015 v souvislosti s rozšířením režimu jako jsou například: zálohové platby, opravy daňových dokladů, množstevní bonusy nebo jiné formy slev. Informaci naleznete zde:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-k-aplikaci-rezimu-preneseni-danove-povinnosti-2015-2016.pdf

Autor: Fučík & partneři