Informace k platbě daně z nemovitostí za rok 2021

Publikováno:
20. duben 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů každoročně rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Finanční správa vydala informaci, jak to bude letos vypadat:

  • Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A.
  • Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A.
  • Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti.
  • Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti. Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky obdrží každoročně před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF.

Bližší informace si můžete přečíst zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic