Informace GFŘ - k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů (Povodně 2013)

Publikováno:
13. červen 2013
Obor:

Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav 2013) rozhodl ministr financí zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 12.06.2013

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2013/informace-gfr-rozhodnuti-ministra-12964-12964

Informace Finační správy ČR

Autor: Ivan Fučík