Informace GFŘ k podávání žádostí o posečkání úhrady daně

Publikováno:
3. leden 2014
Obor:

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k postupu daňových subjektů při podávání žádostí o posečkání úhrady daně. Z této informace vyplývá, že zásadní pro přijetí kladného stanoviska je zásadní obsah daňového spisu daňového subjektu a doklady prokazující skutečnosti uvedené v žádosti o posečkání (tj. její přílohy). V rámci rozhodování přihlíží správce daně též k tomu, zda byly např. splněny podmínky předchozího rozhodnutí o posečkání, jaká je aktuální výše nedoplatků evidovaných na osobních daňových účtech daňového subjektu, jaká je platební morálka daňového subjektu a jeho spolupráce se správcem daně, zda délka požadovaného posečkání či výše splátek je přiměřená, jaká je ekonomická situace a majetkové poměry daňového subjektu, zda je posečkávaná daň zajištěna prostředky zajišťující její úhradu. Plné znění informace naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Informace_156_DR.pdf

Autor: Ivan Fučík