Informace GFŘ k novele zákona o DPH 2020 – postup při jejím neschválení

Publikováno:
6. únor 2020
Autor:
Obor:

S účinností k 1. 1. 2020 byly členské státy EU povinny implementovat ustanovení směrnice Rady (EU) 2018/1910, která mění základní směrnici Rady (EU) pro oblast DPH 2006/112/ES. Jedná se primárně o změny týkající se intra-komunitárních dodávek zboží (tzv. quick fixies), o kterých jsme Vás již podrobněji informovali v průběhu loňského roku.

Příslušná novela zákona o DPH (sněmovní tisk 572), která by výše zmíněnou směrnici implementovala, však dosud nebyla schválena. Za tímto účelem vydalo aktuálně Generální finanční ředitelství informaci ve věci možného postupu.

GFŘ přiznává ustanovením směrnice přímý účinek a subjekty jsou tak oprávněny od 1. 1. 2020 postupovat dle jejích ustanovení. Pokud se rozhodnou takto postupovat, jsou povinny plnit i veškeré související podmínky. Konkrétně se jedná zejména o vykazování transakcí v režimu (konsignačního) skladu, kdy vzniká povinnost vykázat takováto přemístění zboží v souhrnném hlášení, kde bude uvedeno DIČ odběratele, případně nového odběratele v případě jeho změny. Tyto údaje by měly být uváděny na samostatném listu souhrnného hlášení s tím, že příslušný formulář obsahující předmětný list bude k dispozici nejpozději 20. 2. 2020.

Subjekty však dle GFŘ také mohou i nadále, do nabytí účinnosti novely zákona o DPH, postupovat dle stávajících ustanovení zákona o DPH. V tomto kontextu však upozorňujeme, že obzvláště v případě dodání zboží v režimu (konsignačního) skladu může být tento postup problematický, jelikož nebudou splněny podmínky pro využití režimu ve státě určení.

Předmětnou Informaci GFŘ, včetně odkazu na novou strukturu souboru pro souhrnná hlášení, pak naleznete na odkazu ZDE.

O okamžiku nabytí účinnosti novely zákona o DPH Vás samozřejmě budeme informovat.

Autor: