Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona o dani z přidané hodnoty

Publikováno:
15. září 2014
Obor:

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k aplikaci § 106a zákona o dani z přidané hodnoty ve které jsou stanoveny a popsány podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Informace obsahuje zejména:

  • Popis situací (závažných porušení) plnění povinností plátce s příklady
  • Rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivého plátce
  • Rozhodnutí o změně statusu
  •  Zdaňovací období nespolehlivého plátce
  • Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem

Závěrem je upozorněno na rizika ve vztahu obchodování s nespolehlivým plátcem. Podrobnější informace lze získat zde:  

 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_GFR_k_aplikaci_par_106a_zakona_c_235-2004_Sb_ve_zneni_Dodatku_c_2.pdf

Autor: Ivan Fučík