Informace daňové správy k dani z pozemků

Publikováno:
21. prosinec 2016
Obor:

Daňová správa vydala novou informaci k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků určených k podnikání nebo v souvislosti s ním dle právní úpravy účinné od 1.1.2016. Od roku 2016 došlo v ustanovení § 6, odst. 5 zákona o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) k upřesnění definice „zpevněné plochy pozemku“. Dle  zmíněné novely se zpevněnou plochou pozemku rozumí také plocha vlečky, bazén nebo nádrž, pokud nejsou zdanitelnou stavbou. Protože se s aplikací uvedeného ustanovení vyskytly v praxi určité problémy, vydala nedávno daňová správa informaci, ve které je daná problematika rozvedena detailněji. Mimo jiné je zde možno nalézt co se rozumí „stavbou zpevňující povrch pozemku“; „plochou vlečky“, „bazénem“ a „nádrží“. Případně se zde daňová správa vyjadřuje také k problematice „zpevněných ploch ve dvorech a vnitroblocích obytných domů s nájemními byty“.

Celou informaci lze nalézt na tomto odkazu.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/Info-k-dani-z-pozemku-u-zpevnenych-ploch-uzivanych-k-podnikani-7714

Autor: Fučík & partneři