Informace ČSSZ pro OSVČ – Změny v sociálním zabezpečení od 1. ledna 2014

Publikováno:
10. leden 2014
Obor:

Od ledna 2014 dochází k zásadní změně při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Podle dosavadní úpravy byla OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud důvod pro označení této činnosti za vedlejší trval po celou dobu, v níž byla v kalendářním měsíci samostatná výdělečná činnost vykonávána. Nově je postup opačný - bude-li důvod pro vedlejší činnost trvat v kalendářním měsíci v době výkonu samostatné výdělečné činnosti, bude v tomto měsíci považována OSVČ za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Příklad: Nastoupí-li OSVČ do zaměstnání 31. května, bude v květnu její činnost považována za vedlejší.

Zároveň se mění podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění.Podrobnější informace naleznete zde:  http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/informace-pro-osvc-zmeny-v-socialnim-zabezpeceni-osvc-od-1-ledna-2014.htm

Autor: Ivan Fučík