Individuální konta pojištěnce

Publikováno:
2. červen 2014
Obor:

Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách informuje, že úspěšně realizovala další z rozvojových projektů spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a vytvořila registr individuálních kont pojištěnců a současně zřídila informační telefonní linku pro dotazy k možnostem elektronické komunikace s úřadem. Založením registru individuálních kont pojištěnce byl vytvořen předpoklad pro plnohodnotné využívání on-line služby „přehled dob pojištění“, kterou nabízí ePortál ČSSZ. Klient tak již před odchodem do důchodu může mít k dispozici informativní přehled o dobách pojištění a náhradních dobách pojištění evidovaných v ČSSZ, aniž by byl omezován možností pouze 1x za rok o něj požádat. Tato služba je veřejnosti zpřístupněna od dubna 2014. Více naleznete zde:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-05-24-cssz-ma-vytvorena-individualni-konta-pojistence.htm

Autor: Ivan Fučík