IFRS 16 – Leasing – Zjednodušení zachycení změn v leasingových smlouvách z důvodu snížení nájmu v důsledku COVID-19

Publikováno:
10. červen 2020

V květnu 2020 IASB (International Accounting Standard Board – Rada pro mezinárodní účetní standardy) zveřejnila doplnění ke standardu IFRS 16 Leasing, který má za cíl zjednodušit vykazování změn v leasingovém závazku z důvodu sníženého nájmu po dobu nebo v důsledku pandemie COVID-19. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group – Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví) tento dodatek doporučil Evropské komisi k přijetí dne 2. června 2020.

IASB v tomto dodatku umožňuje, aby slevy z nájemného, které bylo původně splatné do 30. června 2021, nebyly posuzovány jako modifikace leasingu se všemi důsledky takového řešení, ale aby rozdíl mezi současnou hodnotou leasingového závazku dle původní smlouvy a současnou hodnotou leasingového závazku se započtením všech slev, úlev či časového posunu byl vykázán přímo ve výkazu zisku a ztráty.

Toto zjednodušení není možné použít v případech, kdy zároveň došlo k jiným změnám v nájemní smlouvě, například zkrácení doby trvání.

Tento dodatek je účinný pro účetní období začínající po 1. červnu 2020, dřívější aplikace je povolena za předpokladu, že účetní závěrka za období započaté před 1. červnem 2020 byla schválena po 28. květnu 2020.

Pokud se Vás tato oblast zajímá či zrovna řešíte podobný problém, rádi Vám poradíme.

Alice Šrámková

Autor: Fučík & partneři