Hlášení nástupu zaměstnance a e-neschopenky

Publikováno:
24. červenec 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na zavedení elektronické neschopenky, a to její 1. etapy týkající se zejména následujících oblastí:  

  • ošetřující lékař bude hlásit rozhodnutí o vzniku a rozhodnutí o skončení dočasné pracovní neschopnosti povinně elektronicky 
  • možnost ošetřujícího lékaře rozhodovat o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil, bude ve všech případech podmíněna předběžným souhlasem orgánu nemocenského pojištění 

Současně návrh počítá se zkrácením lhůty pro zaměstnavatele k oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, a to ze současných 8 dnů na následující pracovní den po dni nástupu do zaměstnání.  

Návrh zákona se nyní nachází v připomínkovém řízení. Další vývoj tak pro Vás budeme sledovat. 

 

Autor: Fučík & partneři