GDPR – ochrana osobních údajů se zpřísňuje, odpovědnost firem a institucí (správců) roste.

Publikováno:
2. únor 2018
Obor:

Buďte připraveni na soulad s GDPR dřív, než se nositelé osobních údajů začnou domáhat svých práv! 

GDPR (General Data Protection Regulation), obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je nová právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů. Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost. Nařízení zavádí nové povinnosti pro všechny subjekty zpracovávající osobní údaje a zároveň zavádí mechanismus k jejich prosazení, tedy možnost udělení vysokých sankcí.

 

Zpracováváte osobní údaje? Myslíte si, že jste v souladu s GDPR? Zkuste si zodpovědět následující otázky, ať víte, s čím začít.

 

 1. Odpovědností správce (subjektu, který zpracovává osobní údaje) bude prokázat kdykoliv soulad s GDPR. Jsou Vaše interní procesy a směrnice na zpracovávání osobních údajů připraveny k předložení dozorovému úřadu?

 2. Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR je odpovědnost správce. Má svá práva a povinnosti, i když ke zpracování využívá služeb jiných firem, tj. zpracovatelů osobních údajů. Chcete zjistit, jak na tom Váš zpracovatel je se souladem s GDPR? Jsou Vaše obchodní vztahy se zpracovateli osobních údajů ošetřeny smlouvou v souladu s GDPR?

 3. Zasílání marketingových obchodních sdělení vyžadují souhlas nositele osobních údajů s jejich zpracováváním pro tento účel. Jsou Vaše získané souhlasy se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR?

 4. Organizace zaměstnávající více než 250 osob jsou povinny vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Správci s hlavní činností vyžadující rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování poskytovatelů osobních údajů nebo zpracovávající zvláštní kategorii údajů jsou povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Nositelé osobních údajů mají kromě jiného také právo na přenositelnost údajů a výmaz údajů. Jste připraveni zajistit požadavky GDPR, které se na Vás vztahují?

 

Jestli hledáte odpověď na Vaše otázky, obraťte se na nás. Nabízíme:

 

 • Analýza interních procesů a vyhodnocení souladu s GDPR

 • Audit interních procesů souladu s GDPR

 • Audit IT systému, zda je v souladu s GDPR

 • Sestavení směrnic pro zpracovávání osobních údajů

 • Revize a nastavení smluvních vztahů v souladu s GDPR (nejen mezi správcem a zpracovatelem)

 • Nastavení souhlasů se zpracováním osobních údajů

 • Služby pověřence

 • IT poradenství

 

Začněte řešit GDPR hned a s námi:

Autor: Fučík & partneři