Fučík & partneři se připojují k AFI – Sdružení pro zahraniční investice

V obchodním světě, kde se hranice stále více stírají, hledá mnoho společností obchodní příležitosti mimo území svého státu. Ve státě, kam expandují, poté hledají spolehlivé partnery, kteří jim svými znalostmi a zkušenostmi usnadní vstup na nový trh.

Proto s hrdostí oznamujeme, že se naše firma stala součástí Sdružení pro zahraniční investice AFI – nevládní neziskové organizace pro podporu přímých zahraničních investic.

Již od roku 1996 AFI pomáhá zahraničním investorům navázat kontakt s renomovanými poradenskými společnostmi působícími v České republice. Členové AFI pokrývají široké spektrum oborů poradenství – účetní, daňové, audit, právní, personální, realitní atd. Zároveň AFI pomáhá i českým společnostem při jejich expanzi do zahraničí.

AFI spolupracuje s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími veřejnými i soukromými institucemi.

Autor: Fučík & partneři