Finanční správa začala přijímat žádosti o kompenzační bonus za duben

Publikováno:
6. duben 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Finanční správa 1. 4. 2021 zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu nového kompenzačního bonusu za duben 2021. Bonusová období již nejsou svázána s trváním nouzového stavu a vláda odsouhlasila prodloužení kompenzačního bonusu i na měsíc duben. Žádost za duben je možné podat až do 1. 7. 2021.

Nárok na bonus vzniká podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Výše nového kompenzačního bonusu 2021 je až 1 000Kč za den - pro OSVČ a společníky s.r.o. Pro subjekty s nižšími příjmy (například důchodci a studenti) může být částka bonusu v individuálních případech redukována, aby nedocházelo v jednotlivých případech k vyšší kompenzaci, než činil skutečný pokles jejich reálných příjmů v daném období.

V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena. Bližší informace naleznete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic