Finanční správa stále eviduje vysoké množství přeplatků na dani silniční

Publikováno:
7. listopad 2023
Obor:

Jak jsme vás již informovali ZDE, novelou zákona o dani silniční z roku 2022 byla výraznému množství poplatníků zpětně zrušena povinnost podávat přiznání k dani silniční a platit daň. Vzniklo tak velké množství přeplatků, a to především z důvodu již zaplacených záloh. Finanční správa proto opakovaně upozorňuje, že eviduje přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, o jejichž vrácení je možné požádat. Doporučujeme proto zkontrolovat, zda vratitelný přeplatek nevznikl právě vám. Pokud nebude o vrácení požádáno do 6 let od vzniku přeplatku a finanční úřad jej nepoužije na úhradu nedoplatku na jiné dani, stává se přeplatek příjmem státu. V případě jakýchkoli pochybností můžeme zmíněné prověření zajistit za vás.

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková