F&P členy Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů

Publikováno:
6. březen 2018
Obor:

Roman Rábek, předseda Výboru Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. informoval jednatele naší firmy, že výbor Komory rozhodl 4. března 2018 v rámci hlasování per rollam, v souladu s čl. 3 platných Stanov Komory o přijetí společnosti Fučík & partneři za člena Komory. 

Autor: Fučík & partneři