Evropský soudní dvůr zmítnul německou diskriminaci u daně dědické a darovací

Publikováno:
15. září 2014
Autor:
Obor:

Dne 4. září 2014 vydal Evropský soudní dvůr (ESD) rozsudek ve věci porušování práv Komise vs. Německo (C-211/13). V roce 2011 bylo v Německu přijato opatření v rámci dědické a darovací daně, na základě kterého byla výrazně snížena daňová úleva pro majetek, který se nacházel v Německu, pokud zde dárce ani zůstavitel neměli bydliště v době darování příp. smrti. Toto bylo v rozporu s volným pohybem kapitálu, což je jedna ze čtyř základních svobod EU. Tímto opatřením v německém daňovém právu byla ovšem výsada volného pohybu kapitálu zásadním způsobem omezena a porušena, alespoň takto svůj rozsudek zdůvodňuje ESD. Rovněž kritizuje dvojí přístup ke zdanění majetku, který se nachází v Německu, a to dle bydliště poplatníka. Výše daně by tedy měla být stejná pro osoby, které mají bydliště v Německu i mimo Německo, ale v rámci EU.

Autor: