Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Publikováno:
29. listopad 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, zkráceně ESMA (z anglického European Securities and Market Authority) je nezávislý subjekt Evropské Unie. Orgán byl zřízen v roce 2011 a sídlí v Paříži. Hlavní cíle orgánu ESMA jsou ochrana investorů, řádné fungování trhů a finanční stabilita. Kromě uvedených cílů ESMA zároveň dohlíží na dodržování opatření, které přijímají orgány pro dohled nad cennými papíry a na přijímání mimořádných opatření v krizových situacích.

Další úlohou orgánu je dohlížet na konzistentní uplatňování mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a harmonizaci uplatňovaných postupů napříč Evropou.

Na oficiálních webových stránkách orgánu (www.esma.europa.eu) je možné nalézt pravidelné články, které se zaměřují na přezkum účetních postupů v závislosti na vývoj konkrétních trhů a změn účetních zásad.

Autor: Grant Thornton Czech Republic