Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal zprávu o činnosti dohledových orgánů za rok 2021

Publikováno:
3. květen 2022

Na podzim roku 2021 jsme vás v rámci našich aktualit informovali o orgánu ESMA, který byl zřízen v roce 2011. ESMA je nezávislý subjekt Evropské Unie, jehož cíle jsou zejména ochrana investorů, řádné fungování trhů a finanční stabilita. Kromě uvedených cílů ESMA zároveň dohlíží na dodržování opatření, které přijímají orgány pro dohled nad cennými papíry a za přijímání mimořádných opatření v krizových situacích.

Dne 30. 3. 2022 vydala ESMA zprávu o prosazování aplikace účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů, které byly provedeny v roce 2021.

Bylo provedeno 711 prověření účetní závěrek sestavených dle IFRS. U 250 případů byla zjištěna významná odchylka od pravidel stanovených dle IFRS. Mezi hlavní oblasti (stejně jako v minulosti), ve kterých byla zjištěna nesprávnost, patří oblast účtování o finančních nástrojích, účtování o výnosech, znehodnocení nefinančních aktiv či oblast zveřejňování účetní závěrky.  

Samotnou zprávu je možné nalézt na stránkách ESMA

Autor: Grant Thornton Czech Republic