Evropská komise zveřejnila zprávu o daních z majetku a z převodu majetku

Publikováno:
28. listopad 2014
Obor:

Dne 20. listopadu 2014 zveřejnila Evropská komise komparativní studii, která analyzuje daně z majetku a z převodu majetku v jednotlivých členských zemích EU včetně daně dědické, darovací, daně z nemovitých věcí a daní z bohatství. S dědickou daní je možné se setkat v celkem 20 členských zemí, s darovací daní v 21 zemích a daň z nemovitých věcí mají všechny členské státy EU. Naopak daně z bohatství jsou spíše výjimečné. Pouze tři země mají režim daně z bohatství (Belgie, Francie a Španělsko). Jiné země kladou zvláštní ekologický důraz na zdanění určitého typu majetku např. dopravních prostředků.

Autor: Fučík & partneři