Evropská komise posvětila pokračování volného předávání osobních údajů do Spojeného království

Publikováno:
14. září 2021

Dne 28.6.2021 přijala Evropská komise dvě rozhodnutí – jedno v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a druhé v rámci tzv. trestněprávní směrnice – na základě kterých mohou být osobní údaje nadále volně předávány z Evropské unie do Spojeného království, kde je zajištěna v zásadě rovnocenná úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropské unii. 

Spojené království opustilo Evropskou unii k 31.12.2020. V rámci dohody o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím z konce roku 2020 byl pro předávání osobních údajů do Spojeného království ujednán přechodný režim – tj. v období od 1.1.2021 nejdéle do 30.6.2021 bylo nadále umožněno volné předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojeného království, a to dle dosavadních právních předpisů Evropské unie.

K červnovým rozhodnutím, která navazují na výše uvedený přechodný režim a umožňují pokračování volného předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojeného království, Evropská komise dospěla po pečlivém posouzení veškerých pravidel a ochranných opatření aplikovatelných ve Spojeném království v oblasti ochrany osobních údajů, a to včetně pravidel pro přístup k osobním údajům orgány veřejné moci. Evropská komise se přitom shodla na závěru, že systém ochrany osobních údajů ve Spojeném království je i nadále založen na stejných pravidlech jako v době členství Spojeného království v Evropské unii, když Spojené království plně začlenilo zásady, práva a povinnosti dle GDPR a trestněprávní směrnice do svého post-brexitového právního systému.

Rozhodnutí Evropské komise byla (vůbec poprvé) vydána s omezenou dobou platnosti, a to na čtyři roky. Pokud bude po uplynutí této doby Spojené království i nadále zajišťovat adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, mohou být vydána rozhodnutí nová. V uvedeném čtyřletém období bude Evropská komise sledovat vývoj právní situace ve Spojeném království a bude připravena kdykoliv zasáhnout v případě, že se Spojené království odchýlí od současné úrovně ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Šumavská