Evropská komise posuzuje zvláštní daňový režim daně z příjmů právnických osob na Gibraltaru

Publikováno:
10. říjen 2014
Obor:

Dne 1. října 2014 vydala Evropská komise (EK) tiskovou zprávu, ve které konstatuje, že se zaměří na kontrolu zvláštního daňového režimu na Gibraltaru. Tento daňový režim byl představen v roce 2011 a je založen na územním principu. Všechny činnosti, které jsou nějakým způsobem spojené s Gibraltarem by měly být rovněž v rámci tohoto území zdaněny. Společnosti mohou dokonce požádat daňovou správu na Gibraltaru, aby posoudila, zda se jejich příjmy budou zdaňovat na Gibraltaru. Dle šetření EK se ovšem ukazuje, že toto posuzování bylo spíše formálního charakteru a dané společnosti byly osvobozeny od zdanění ve všech EK zkoumaných případech. V hledáčku EK je ovšem Gibraltar již delší dobu. V roce 2004 začala EK zkoumat daňový režim, který dle jejího názoru upřednostňoval určitou skupinu společností. Jednalo se o offshore společnosti, které neměly žádné zaměstnance a nevlastnily ani žádnou nemovitost na Gibraltaru. Tento postup EK považuje za diskriminační a v rozporu s pravidly EU. Dá se tedy očekávat, že se EK bude snažit o zpřísnění současného daňového režimu na Gibraltaru.

Autor: Ivan Fučík