Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

Publikováno:
25. květen 2022

1. 6. 2022 uplyne poslední ochranná lhůta k doplnění údajů v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“).

Toto datum se však týká pouze těch evidujících osob dle Zákona o ESM, které nejsou obchodními korporacemi (svěřenské fondy, fundace, ústavy, obecně prospěšné společnosti a další) a které zajistily zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích v souladu s předchozí právní úpravou. 

Pokud jste tedy zápis provedli již před účinností Zákona o ESM, doporučujeme zápis zkontrolovat a případně doplnit tak, aby odpovídal účinné právní úpravě. V opačném případě se vystavujete riziku přestupkové odpovědnosti, přičemž za přestupek dle Zákona o evidenci skutečných majitelů lez uložit pokutu až 500 000 Kč. Pokud máte zřízený bankovní účet, na nesrovnalost vás jistě také brzy upozorní banka, případně jiné povinné osoby dle AML zákona, např. daňoví poradci.

Pokud si se zápisem do evidence nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme.

Autor: Aneta Koubková

Autor: Aneta Koubková