EU versus algoritmy. Vyhovíme, zní z TikToku, naopak Amazon se chce soudit

Publikováno:
14. srpen 2023

Evropská unie nepřestává usilovat o zabezpečení vyšší ochrany uživatelů internetu. Nové nařízení o digitálních službách má dohnat velké online hráče s více než 45 miliony uživatelů k vyšší transparentnosti a zodpovědnosti. Obří platformy jako Facebook, Twitter, TikTok nebo Google a další budou od 25. srpna muset plnit požadavky takzvaného Aktu o digitálních službách. Hlavní ambicí nových pravidel je zprůhlednění mechanismu cílení obsahu a ochrana mladistvých.

Evropská unie se opětovně pokouší o větší regulaci online prostředí a lepší a efektivnější ochranu evropských uživatelů internetu. Tentokrát si posvítí zejména na velké hráče, a to prostřednictvím nařízení 2022/2065 o digitálních službách (dále jen „DSA“), které vešlo v platnost v listopadu 2022.

Na základě DSA měly online platformy povinnost publikovat do 17. února 2023 počet svých uživatelů. Pokud má online platforma nebo internetový vyhledávač více než 45 milionů uživatelů (10 % populace EU) byla Evropskou komisí (dále jen „EK“) prohlášena za tzv. velmi velkou online platformu (dále jen „VLOP“).

EU jich na základě poskytnutých dat určila 19. Jsou to Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, and Google Search, přičemž poslední dva jmenovaní jsou označeny jako velmi velké online vyhledávače, Google je podle EK tak velký a provozuje značné množství zásadních služeb a platforem, že došlo k jeho rozdělení na vícero subjektů.

Další kroky pro VLOP

VLOP budou muset provádět každoroční zhodnocení rizik, které jejich platformy představují v oblastech jako jsou veřejné zdraví, bezpečnost dětí a svoboda projevu. Zároveň budou muset stanovit opatření, jak řešit tato rizika. První takové posouzení musí být hotové do 25. srpna 2023.

Povinnosti VLOP dle DSA

V základních obrysech by se daly povinnosti shrnout do těchto pojmů: více oprávnění pro uživatele, silná ochrana mladistvých, přísnější moderování obsahu a méně dezinformací, více transparentnosti a odpovědnosti.

Evropským uživatelům by se například mělo poskytovat vysvětlení, proč se jim určité informace zobrazují, budou mít právo odhlásit se z profilování, všechny reklamy budou muset být označeny tak, aby bylo jasné, kdo je jejich propagátorem, podmínky používání jednotlivých platforem pro ně budou muset být dostupné srozumitelně a v jejich národním jazyce.

Systémy budou muset být přepracovány tak, aby zajistily vysokou ochranu mladistvých, přičemž cílená reklama na mladistvé nebude povolena. Kromě výše uvedeného posouzení rizik musí VLOP provést speciální posouzení rizik pro mladistvé, včetně negativních dopadů na jejich duševní zdraví, které musí publikovat do 25. srpna 2024.

Platformy by rovněž měly představit nástroje, které umožní uživatelům jednoduše hlásit nezákonný obsah a minimalizovat dopad na svobodu projevu. Platforma musí po nahlášení ze strany uživatelů urychleně jednat. EK zároveň prostřednictvím DSA na VLOP vyvíjí tlak na větší boj s dezinformacemi. Eurokomisař Thierry Brerton k tomuto uvedl, že například zářijové volby na Slovensku budou pro VLOP první ostrý test. Dle jeho názoru Facebook do velké míry ovlivňuje veřejné mínění na Slovensku. Meta (provozovatel Facebooku) musí zajistit, aby hybridní válka, která probíhá na sociálních sítích (například v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou) neměla negativní dopad na slovenskou společnost.

VLOP musí dále zajistit, aby jejich hodnocení rizik a soulad s povinnostmi dle DSA byl externě a nezávisle kontrolovatelný. Výzkumníci budou mít přístup k datům a pověření výzkumníci dostanou později zvláštní mechanismus přístupu k datům. Platformy musí také zveřejňovat zprávy o transparentnosti ohledně rozhodnutí o moderování obsahu a řízení rizik.

Jaká je reakce velkých hráčů?

Většina z nich zatím nereagovala nijak. Jediná platforma, která oznámila kroky, jimiž se chystá DSA vyhovět, je sociální síť TikTok. Ten umožní uživatelům v Evropské unii vypnout personalizovaný doporučovací algoritmus a živé streamy, přičemž následně budou takovému uživateli zobrazovány příspěvky dle popularity v EU.

Budou rovněž představeny nové nástroje pro nahlašování závadných příspěvků. Další výrazná změna se bude týkat mladistvých. Profily osob ve věku 13 – 17 let budou ve výchozím stavu zamknuté, jejich příspěvky nebudou zahrnuty v personalizovaném doporučovacímu algoritmu a bude zakázáno na ně cílit personalizované reklamy.

Opačný přístup zvolilo Zalando a Amazon. Tyto společnosti se rozhodly jít cestou odporu a napadly jejich zahrnutí do skupiny VLOP u Tribunálu, druhého nejvyššího soudu v Evropské unii. Amazon mimo jiné argumentuje tím, že není největším prodejcem v žádné ze zemí EU, kde operuje, a jeho přímý konkurenti z těchto trhů nebyly do VLOP zahrnuti a požádal, aby Tribunál zrušil zahrnutí Amazonu do VLOP. Zalando uvedlo, že vzhledem ke svému obchodnímu modelu není možné, aby šířilo nenávistný či jinak závadný obsah.

Hrozba tučné pokuty

Pro vymáhání DSA a dodržování povinností v něm stanovených má EK velmi silný nástroj. Může přijmout rozhodnutí, že dotčený poskytovatel velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače nedodržuje jedno či více nařízení dle DSA. V takovém případě pak hrozí poskytovateli VLOP pokuta až do výše 6 % jeho celkového celosvětového ročního obratu v předchozím účetním období, což obzvlášť pro tyto velké hráče představuje opravdu znatelnou ránu.

 

Autor: Tomáš Přibyl

Autor: Tomáš Přibyl