ETIAS – nový systém pro cizince bez vízové povinnosti

Publikováno:
22. březen 2022
Obor:

European Travel Information and Authorization System – ETIAS, je nový systém Evropské unie vztahující se na cizince ze třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti, díky kterému budou muset před cestou do schengenského prostoru získat elektronické cestovní povolení (podání žádosti bude on-line formou a za poplatek 7 EUR). Spuštění tohoto systému očekáváme v roce 2023.

ETIAS je nástrojem pro posílení ochrany vnějších hranic EU. Umožní identifikaci osob, které mohou představovat bezpečnostní hrozbu dříve, než vstoupí do Evropské unie a odepřít jim povolení cestovat.

Současné podmínky pro vstup do schengenského prostoru

Momentálně platí, že cizinec, který vůči zemím schengenského prostoru nemá vízovou povinnost, může cestovat do těchto zemí bezvízově, pouze s cestovním pasem. Pokud cestuje například za účelem turismu, návštěvy zdravotního zařízení, či z důvodu podnikání, nemusí svou cestu předem nijak ohlašovat. 

Bez víz může cizinec pobývat v schengenském prostoru maximálně 90 dní v jakémkoliv 180 denním období. Existují však i případy, kdy cizinec pobývá v takové schengenské zemi, která má se zemí jeho původu sjednanou bilaterální bezvízovou dohodu. Poté se může za určitých podmínek v dané zemi zdržet nad rámec zmíněného nařízení.

Po spuštění systému ETIAS budou tyto osoby nově muset před cestou do schengenského prostoru získat výše zmíněné elektronické cestovní povolení. Toto povolení bude platné 3 roky nebo do konce platnosti cestovního dokladu zaregistrovaného žadatele.

Fungování systému

Po podání žádosti, budou informace v ní uvedené automaticky zpracovány a srovnány s databázemi EU a Interpolu, aby byly zjištěny případné důvody pro zamítnutí cestovního povolení. V případě, že žádné takové důvody nebudou nalezeny, cestovní povolení bude automaticky a urychleně vydáno.

Nastanou-li důvody vyžadující další šetření, bude žádost manuálně zpracována příslušnými orgány, a to nejpozději do 96 hodin od jejího podání, případně od dodání dodatečně vyžádaných informací.

Letečtí a námořní dopravci budou muset před nástupem cestujících zkontrolovat, zda státní příslušníci třetích zemí, na něž se požadavek cestovního povolení vztahuje, platné cestovní povolení skutečně mají.

Další postup zavedení systému

Na konci leda 2022 byl ukončen tříměsíční školící program a nyní probíhá testování systému, zpracování prvních žádostí a identifikace a náprava problémů. Pokud Rada a Evropský parlament přijaté nařízení podepíšou, bude znění vyhlášeno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost o 20 dní později. Očekává se, že ETIAS bude spuštěn v první polovině roku 2023.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová