ESD vs. Německo – reinvestice kapitálových zisků

Publikováno:
30. duben 2015
Obor:

Evropský soudní dvůr v polovině dubna rozhodl (C-591/13), že Německo porušilo svým  ustanovením o odkladu zdanění reinvestovaných kapitálových zisků principy volného pohybu kapitálu v rámci EU. Německá legislativa umožňovala odložit zdanění takových kapitálových zisků, které byly dosaženy stálou provozovnou v Německu a zároveň jsou tyto kapitálové zisky použity k reinvestování rovněž v rámci stálé provozovny v Německu.

Autor: Fučík & partneři