Elektronické podání a DIS

Publikováno:
23. červen 2014
Obor:

Na svých webových stránkách Finanční správa informuje, že jsou na Daňovém portále ( http://www.daneelektronicky.cz/) již zapracovány a zpřístupněny všechny změny§ 69, § 69a, § 69b a § 71 daňového řádu týkající sedaňových informačních schránek („DIS“).

  • Správce daně zřídil z moci úřední DIS k datu 1. 4. 2014, těm daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud jim DIS nebyla zřízena.
  • Nahlížení do DIS lze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Uvedenou datovou zprávu lze podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
  • Podání učiněné datovou zprávou lze nově také odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
  • Ke vstupu do autentizovaných aplikací Daňového portálu;Daňová informační schránka a Vracení DPH v rámci EUlze nově použít možnost přihlášení také pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Autor: Ivan Fučík