Elektronická výměna informací o pojištění v Evropě

Již většina států EHP přistoupila na elektronickou výměnu informací v oblasti sociálního zabezpečení (EESSI). Tato výměna informací probíhá i v oblasti zdravotního pojištění, za české zdravotní pojišťovny komunikuje Kancelář zdravotního pojištění.

Prostřednictvím tohoto systému jsou tak státy schopny efektivně řešit situaci migrujících pojištěnců v rámci EU/EHP. Nejčastěji se touto formou řeší potvrzení o dobách pojištění v zahraničí, získání náhradního dokladu pro poskytování nezbytné péče apod. EESSI tak výrazně zefektivňuje aplikaci evropských pravidel o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a zároveň ulehčuje situaci pojištěncům.

Autor: Grant Thornton Czech Republic