Elektronická podání

Publikováno:
30. duben 2015
Obor:

Po několika odkladech platí od 1.1.2016 pro všechny vlastníky datových schránek povinnost komunikace elektronickou formou s Českou správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Již nyní je ale možné podávat většinu dokumentů (zejména „přehledy“) prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou, nebo přes vlastní rozhraní na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (vstup přes datovou schránku) či zdravotních pojišťoven (vstup přes vyžádané přístupové údaje). U zdravotních pojišťoven se úroveň elektronické komunikace různí.

V případě komunikace s orgány finanční správy platí tato povinnost již od 1.1.2015 . V praxi to znamená, že všechna podání na finanční úřad (přihláška k registraci, oznámení o změně údajů, daňová přiznání apod.) musí být poslána datovou schránkou. Za nesplnění této povinnosti ukládá finanční úřad automatickou pokutu ve výši 2 000 Kč.

Autor: Fučík & partneři