Elektronická komunikace se systémy celní správy

Publikováno:
14. září 2015
Obor:

Celní správa České republiky počátkem tohoto týdne uveřejnila na svých stránkách informaci o spuštění elektronického formuláře pro podávání žádosti o elektronickou komunikaci s veškerými systémy celní správy. Doposud komunikace s celními orgány probíhala datovou schránkou, nyní lze použít nový elektronický formulář aplikace form server, který je k dispozici na stránkách celní správy. Tento formulář lze využít pro:

  • podání žádosti podepsané platným elektronickým podpisem na datovou schránku celního úřadu,
  • podání žádosti podepsané platným elektronickým podpisem na e-podatelnu celního úřadu,
  • podání žádosti bez platného elektronického podpisu na e-podatelnu celního úřadu (podmínkou právních účinků tohoto podání jeho potvrzení nebo doplnění do 5 dnů u celního úřadu jedním ze způsobů dle věty první § 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů),
  • tisk vyplněného formuláře pro podání žádosti podatelně celního úřadu.

Zdroj: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-rizeni/aktuality/Stranky/Elektronick%C3%BD-formul%C3%A1%C5%99-pro-pod%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1dosti-o-elektronickou-komunikaci-se-syst%C3%A9my-celn%C3%AD-spr%C3%A1vy.aspx; cit. 8.9.2015

Autor: Fučík & partneři