Elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení od roku 2014

Publikováno:
15. listopad 2013
Obor:

Od ledna příštího roku budou všichni zaměstnavatelé povinni s orgány správy sociálního zabezpečení komunikovat elektronicky. Tato povinnost bude platit pro všechny zaměstnavatele včetně osob samostatně výdělečně činných zaměstnávajících alespoň jednoho zaměstnance. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou zaměstnavatelem, byla tato povinnost odložena až do roku 2015.

Autor: Ivan Fučík