Elektronická evidence tržeb

Publikováno:
2. duben 2015
Obor:

Finanční správa na svém webu zveřejnila informace týkající se elektronické evidence tržeb (EET). Hlavními důvody jejího zavedení jsou lepší výběr daní a účinnější finanční správa, která tak nebude muset zatěžovat poctivé podnikatele namátkovými daňovými kontrolami.

Povinnost evidovat tržby náleží právnickým osobám s podnikatelskou činností a fyzickým osobám – podnikatelům, kteří platí daně v České republice. Cílem je spustit EET v roce 2016, a to minimálně ve dvou vlnách. V první vlně u osob poskytujících stravovací a ubytovací služby, v druhé pak u osob podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě.

Se startem EET se navrhuje snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 % a po zvážení a vyhodnocení situace postupně dojde k začlenění dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti. EET je po technické stránce jednoduchá – podnikatel zašle datovou zprávu o transakci finanční správě ze zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat, a ta zpětně zašle potvrzení o jejím přijetí s unikátním kódem, který se vytiskne na účtenku.

Podrobnější informace naleznete na www.financnisprava.cz.

Autor: Fučík & partneři