EET - Předmět evidence

Publikováno:
1. duben 2016
Obor:

Evidovat se budou pouze tržby, které zároveň splní materiální a formální náležitosti:

  1. materiální → tržba musí představovat rozhodný příjem,
  2. formální →tržba musí být přijatá ve stanovené formě (např. hotovost, šek, platební karta, a další obdobné formy).

Zpět na EET

Autor: Fučík & partneři